แผ่นหลังคาดัดโค้ง (CURVED ROOF)

ประโยชน์ของแผ่นหลังคาดัดโค้งนอกจากเพิ่มความสวยงามและ มีสไตล์ ให้แก่อาคารแล้วยังมีประโยชน์ที่เห็นเด่นชัด คือ ช่วย ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น

  • ใช้โครงสร้างรองรับน้อยลงสำหรับ Fascia, Parapet และหลังคาของอาคาร
  • การติดตั้งบริเวณ Facscia ทำได้ง่ายขึ้นและใช้เวลา น้อยลง
  • ลดจำนวนแผ่นปิดครอบ
  • บริเวณโค้งของหลังคาที่มุงด้วยแผ่น Crimp Curved จะใช้วัสดุน้อยกว่าการมุงด้วยผลิตภัณฑ์