สกรูเฟอร์เร็กซ์

หัวกรู FX ออกแบบให้สามารถจับ Socket ได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันหัวสกรูเสียหายจากการออกแบบไม่เหมาะสม

 

 


สกรูอาร์เร็กซ์

หัวสกรูขนาด 5/16 ขนาดมาตรฐานพร้อมมีหัวสีหลากหลายเพื่อความกลมกลืนกับหลังคาทุกชนิด